Kurse profesionale

Nën moton tonë: Kualifikim, Certifikim dhe Punësim

Qendra jonë profesionale ofron kurse dhe trajnime  për sektorin e hoteleri-turizmit

Certifikimi i 8 profesioneve në sektorin e hoteleri-turizmit në Tiranë dhe gjithë Shqipërinë

Punësimi i të rinjve mbas përfundimit me sukses të trajnimit