Projekti i trajnimit dhe punesimit vjen gjithashtu si pjese e programit Te shoqates Ku nepermjet Qendres se saj Te Formimit Profesional Art in Food ofron te gjitha kurset ne sektorin e Hoteleri-Turizmit.
Punesimi i Te trajnuarve vjen gjate kursit dhe perfundimit Te tije, studente Te cilet behen antare Te shoqates e cila I menaxhon dhe pasi perfundojne kursin, duke ju ofruar  mundesi punesimi prane strukturave perkatese Te antareve dhe databases se saje.