Qellimet

“Shoqata e ushqimit dhë Mirëqënies” është organizatë jo-qeveritare jo-fitimprurëse e cila ka filluar aktivitetin e saj ne 2013.

Motoja jonë: Kualifikim,Certifikim, Punësim

Trajnimi dhe certifikimi i 100 studentëve (kuzhinier, pasticier, picajol etj) për periudhën 2014-2017 dhe arritja me sukses  i punësimit të 2000 personave në sektorin e hoteleri-turizmit (bare, restorante, hotele) në Tiranë dhe ne vijën  bregdetare.

Promovimi i traditës së ushqimit dhe prodhimeve shqiptare. Ruatja dhe rritja e cilësise së shërbimit në fushën e hoteleri-turizmit duke ndikur pozitivisht në përmisimin e standarteve të shërbimit në sektor është fokusi jonë drejt zhvillimit të qëndrueshëm.